Överlåtelse och utträde

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag. Eller om företaget av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Överlåtelse

Vid en överlåtelse av verksamheten kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen.

Ladda ner överlåtelseblankett

För mer information, kontakta  medlem@transportforetagen.se

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet är uppsägningstiden sex  månader i enlighet med förbundets stadgar.

Medlemskapet upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar närmast efter uppsägningsdagen.

Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen till oss, via brev eller e-post. Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev där det anges vilket datum medlemskapet upphör.

Skicka uppsägningen till

medlem@transportforetagen.se

Transportföretagen
Medlemsadministration
Box 5384
102 49 Stockholm

Tel 08 762 71 99

Nedlagd verksamhet

För medlemskap som lagt ner sin verksamhet, eller inte har några anställda, kan medlemskapet avslutas vid löpande halvårslut. Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.