Om Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Motorbranschens Arbetsgivareförbund är ett förbund inom motorbranschen. I dag har vi drygt 2 100 anslutna företag med totalt ca 48.000 anställda. Våra medlemsföretag är bil-, traktor- och entreprenadmaskinhandlare och verkstäder, däckhandlare och däckreparationsverkstäder, bil- och industrilackeringsverkstäder, bilbesiktning, bensinstationer, garage samt bärgningsföretag.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet samt Svenska Målareförbundet. Vidare bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Motorbranschens Arbetsgivareförbund ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp liksom rabatter på bland annat avtalsförsäkringar samt ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Vår storlek gör att förbundet har goda möjligheter att verka för gemensamma intressen i den politiska debatten.

Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm med nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF, avses såväl förbundet som servicebolaget Motorbranschens Arbetsgivareförbund Service AB.

Om Förbundet:

Motorbranschens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Motorbranschens Arbetsgivareförbund Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister,  informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.