Arbetstagaransvar

Arbetsmiljölagen lägger också ett ansvar på de anställda, varje arbetstagares har ett egenansvar och skyldighet att följa de regler som gäller.

Arbetstagaren

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och följa fastställda policies, instruktioner och skyddsregler, både som lag och föreskrifter påbjuder samt företagets interna instruktioner.

Är personlig skyddsutrustning påbjudet ska det användas.

Att ta bort eller sätta skyddsanordning ur bruk är en straffbar handling. 

Arbetstagaren har rätt att stoppa eget arbete vid omedelbar fara för liv och hälsa, då ska arbetsledare och skyddsombud utan dröjsmål underrättas för åtgärd.