Skyddsombudet stoppar arbetet

Skyddsombudet har rätt att stoppa ett farligt arbete. Observera att det både måste vara en omedelbar och allvarlig fara.

Skyddsombud, huvudskyddsombud och de regionala skyddsombuden har alla rätt att stoppa annans farliga arbete. De har även rätt att avbryta arbeten som utförs av inhyrd arbetskraft.

Observera att det både måste vara en omedelbar och allvarlig fara.

Så här går ett skyddsombudsstopp till:

SO meddelar arbetsgivaren bedömningen att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och därför har stoppat arbetet. Meddelandet kan framföras muntligt, men det är viktigt att dokumentera det vid senare tillfälle.

Du som arbetsgivaren tar ställning till skyddsombudsstoppet.

Håller du med om att det finns en omedelbar och allvarlig fara startas inte arbetet igen förrän ni kommit överens om att riskerna är undanröjda och arbetet är säkert. Det är bra om ni genom dialog tillsammans försöker hitta en lösning.

Om ni inte kommer överens så måste du som arbetsgivare kontakta Arbetsmiljöverket för ett avgörande om arbetet ska fortsätta vara avbrutet eller inte. Det är endast Arbetsmiljöverket som kan häva ett stopp.

Kontakta Arbetsmiljöverkets jourtelefon 010-730 9000, så snart som möjligt, ibland avgörs ärendet på telefon men oftast görs en inspektion på arbetsplatsen.

Prövningen av skyddsombudsstoppet leder fram till ett beslut om ett förbud att arbeta  med något som inte är tillåtet, eller till ett beslut om att inte förbjuda arbetet som då återupptas direkt.