Företagshälsovård

Företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Det finns inget lagkrav på att man som företag måste vara ansluten till företagshälsovård. Det är frivilligt.

I arbetsmiljölagen framgår det att arbetsgivaren ska svara för att det finns tillgång till företagshälsovård, eller likvärdigt, som arbetsförhållandena kräver.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.