Arbetsmiljöfrågor är arbetsgivarens ansvar

En bra arbetsmiljö påverkar hälsotalen i positiv riktning och är en av förutsättningarna för kostnadseffektivitet, lönsamhet och nöjda medarbetare.

Våra arbetsmiljöexperter kan bland annat ge dig

  • Rådgivning och vägledning om aktuella arbetsmiljöregler
  • Stöd i kontakten med myndigheter
  • Utbildningar i arbetsmiljö

Här hittar du vägledning om vad det systematiska arbetsmiljöarbetet ska innehålla och hur man kan genomföra detta. Här finns mallar för dokumentation, hur man genomför riskbedömning, checklistor med mera.

Här finns också en avdelning med frågor och svar på ett antal vanligt förekommande arbetsmiljöfrågor:

  • Vad är ett regionalt skyddsombud?
  • Vad kan en arbetsgivare delegera ?
  • Vad är viktigt att göra vid olycksfall och allvarliga tillbud?

Logga in för att hitta svar på dina frågor.

 

Utbildningar

Vi erbjuder våra medlemmar utbildningar i praktiskt arbetsmiljöansvar, läs mer i vårt kursprogram.

Vi har erbjuder även företagsinterna utbildningar, kontakta gärna våra företagsrådgivare för mer information.