Vad gäller under sjukperioden dag 1 till 14 ?

Under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden betalar arbetsgivaren sjuklön. Observera reglerna om karensdag och karensavdrag.

​I detta avsnitt finns mer information om sjukperiod, sjuklöneperiod, återinsjuknande m.m.