Beräkning av semesterlön

Under denna flik hittar du regler om beräkning av semesterlön och semesterersättning.

Reglerna skiljer sig åt mellan arbetare och tjänstemän.