Anställningsformer

En anställning gäller alltid tillsvidare om inte arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om annat. Detta innebär att om någon av parterna vill använda en visstidsanställning måste de bli överens om det. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att en sådan överenskommelse har ingåtts.