Felaktigt behandlad i en kontroll utomlands?

Har kör- och vilotidsreglerna kontrollerats i dina fordon i något annat land och tycker du att kontrollanterna skrev ut böter eller avgifter fastän ni inte brutit mot regelverket?

Anser du att sanktionerna inte var korrekta? I så fall kan ni dela med dig av dina erfarenheter via denna blankett.

Din information sammanställs med andras uppgifter av IRU med samarbetspartners. Materialet lyfts sedan till de olika kontrollmyndigheterna i Europa. Förhoppningsvis leder din och andras information till att tillämpningarna justeras till det bättre.