Kör- och vilotider, färdskrivare

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och kan uppfattas som mycket komplicerat.

För att underlätta för alla som berörs av reglerna har Trafikverket och Transportstyrelsen samlat en rad relevanta dokument på Transportstyrelsens hemsida.