EU offentligt samråd

EU-Kommissionen har sedan något år börjat använda sig av s k offentliga samråd. Detta innebär att enskilda, såväl företag som förare, har möjlighet att påverka EUs rättsakter – förordningar och direktiv m m. - genom att besvara enkät, kallat ”offentligt samråd”