Cabotage

Vad är cabotage?

Cabotage är yrkesmässiga tillfälliga inrikestransporter i en stat där transportföretaget inte är etablerat (värdlandet). Från och med den 14 maj 2010 regleras cabotage inom EU av förordning 1072/2009, artiklarna 8 och 9. Reglerna gäller direkt i svensk rätt.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund har tagit fram två broschyrer med vägledning i cabotagefrågor. Flera av frågorna som tas upp kan bara lösas med utgångspunkt i förutsättningarna i det enskilda fallet. Beroende på upplägget kan Utstationeringslagen gälla för cabotagetransporter. Detta aktualiserar en del arbetsrättsliga frågor, utöver frågorna om marknadstillträde.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund/Transportindustriförbundet hjälper gärna till att lösa de frågor som kan uppstå, antingen genom vår egen sakkunskap eller genom att förmedla kontakt med lämpliga experter.

Ladda ner "Vägledning för landsvägscabotage"

Lång version

Kort version