Skolan och jobben

BAs mål är att det ska finnas tillgång till välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft för branschens företag.

BA deltar därför aktivt i dialogen mellan bland annat branschen, gymnasieskolor och leverantörer av vuxenutbildning. Målet är att skolsystemet och utbildningar riktade mot vuxenelever ska leverera en för branschen relevant yrkesutbildning och därför leda till att medlemsföretagens kompetensförsörjning tillfredsställs.  
 
En stor del av vårt arbete inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdena genomförs av TYA. TYA ska aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranscherna och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet i företagen. Genom en central placering inom organisationen är vi med i dialogen om TYAs prioriteringar.