Vägavgifterna höjs och miljödifferentieras från den 1 juli

onsdag 5 juni

Vägavgiftsnivåerna kommer att anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli. Det är länderna som står bakom det så kallade eurovignettesamarbetet, Danmark, Nederländerna, Luxemburg och Sverige, som kommit överens om att avgifterna ska miljödifferentieras. Differentieringen innebär att vägavgiften höjs för lastbilar med sämre miljöegenskaper. Avgiften har heller inte justerats sedan 2001 vilket innebär att den faktiska vägavgiftsnivån har sjunkit.

Från och med den 1 juli i år höjs vägavgiften för vägavgiftspliktiga lastbilar som inte har utsläppskrav Euroklass V eller EEV. Höjning av vägavgiften för lastbilar med Euroklass V och EEV sker den 1 januari 2020. För lastbilar med Euro VI kommer vägavgiften inte att förändras.

En avi med tillkommande vägavgift, det vill säga det belopp som skiljer mellan den tidigare och den nya vägavgiften, kommer att skickas ut i början av juli meddelar Transportstyrelsen. Det gäller för de fordon som är i trafik före den 1 juli och som har en vägavgiftsperiod som sträcker sig över den 1 juli. Beloppet ska vara bokfört på Transportstyrelsens konto senast den 31 juli annars får fordonet användningsförbud den 2 augusti.

Avgiftsskyldig är den som är ägare den 1 juli då lagen träder i kraft.

Vid påställning från och med den 1 juli och inbetalning innan avin kommit är det viktigt att betala in den nya avgiften, se Skatteverkets webbplats för avgiftstabell.

Läs mer information här:

Nya årsavgifter fr o m 1 juli, SEK

Avgifterna från 1 juli 2019 i SEK finns på sidan 2 


Numbers of axles

Max 3

Min 4

Max 3

Min 4

Max 3

Min 4

Max 3

Min 4

Max 3

Min 4

Max 3

Min 4

Euronorm

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5+

5+

Day

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

Week

382

640

330

557

289

485

247

423

227

382

206

340

Month

1.446

2.427

1.260

2.107

1.094

1.828

950

1.590

867

1.446

774

1.291

Year

14.534

24.368

12.633

21.093

11.001

18.346

9.565

15.939

8.697

14.503

7.747

12.912