Nytt avgörande på kör- och vilotidsområdet

onsdag 10 juli

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen kommit med ett nytt avgörande på kör- och vilotidsområdet. I det aktuella fallet hade Transportstyrelsen påfört ett åkeri sanktionsavgifter för bl.a. en körning som registrerats utan förarkort och som sträckte sig över ett kalenderdygn i december 2013.

Eftersom det hade skett ett avbrott i körningen kring midnatt ansåg Transportstyrelsen att det inte var fråga om en kontinuerlig körning. Det ansågs därför vara två överträdelser, med två sanktionsavgifter som följd. Företaget överklagade och HFD ändrar nu Transportstyrelsens och underinstansernas beslut. Det ska endast vara en sanktionsavgift.

En förare ska varje dag som han eller hon kör registrera sina aktiviteter med användning av ett förarkort. Förarkortet ska sättas in när föraren tar över fordonet och får som huvudregel inte tas ut förrän vid den dagliga körtidens slut. Daglig körtid omfattar körtid, annan arbetstid, tid då föraren är tillgänglig och raster under arbetstiden. Att en körning sträcker sig över midnatt under den dagliga körtiden, eller att det under förarens arbetspass har skett avbrott i körningen, saknar enligt HFD betydelse vid bedömningen av hur många överträdelser föraren har gjort sig skyldig till.