Målet: Nu ska Europas vägsektor digitaliseras

torsdag 14 mars

Den europeiska kommissionen beslutade under gårdagen om att anta en så kallad delegated act för nya regler kring införandet av Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) på europeiska vägar, med målet att fordon ska kunna prata med varandra och infrastrukturen.

Europas transportindustri moderniseras och digitaliseras för att bli såväl säkrare som för att nå målet om klimatneutralitet 2050. Den delegerade akt som nu beslutats kring i EU-komissionen ska möjliggöra fordon-till-fordonskommunikation och kommunikation mellan fordon och infrastruktur, exempelvis trafikljus eller vid vägbyggen.

I ett inledande skede kommer C-ITS att implanteras som enklare informationstjänster, exempelvis varningar rörande köer eller vägarbeten och i första hand relaterat till personbilar – men flera förslag finns för såväl lastbilar som kollektivtrafik. Kommissionen föreslog exempelvis i maj 2018 att bussar och lastbilar ska förses med avancerade säkerhetssystem som digitala nödbromslösningar, intelligent farthållning och ökat skydd för fotgängare och cyklister (källa). Studier har också pekat på att optimering av lastbilars körning i förhållande till trafikljus med hjälp av digitala system kan sänka utsläppen i stadsmiljö.

Violeta Bulc, EU-kommissionär för Mobility and Transport kommenterade:

"Detta beslut ger fordonstillverkare, vägoperatörer och andra den efterlängtade rättssäkerhet som krävs för att starta en storskalig utbyggnad av C-ITS-tjänster i hela Europa, samtidigt som det öppnar upp för ny teknik och marknadsutveckling. Det kommer avsevärt att bidra till att vi uppnår våra ambitioner om trafiksäkerhet och är ett viktigt steg för ansluten och automatiserad rörlighet. "

Kommissionens beslut är i form av en så kallad delegerad akt. Offentliggörandet av den delegerade akten följs av en tvåmånadersperiod, under vilken både Europaparlamentet och rådet kan motsätta sig att förslaget träder i kraft.

Här kan du läsa pressmeddelandet och förslaget i sin helhet.