Fler tjejer söker transportutbildningen

fredag 1 mars

Fler sökande till gymnasiets fordons- och transportprogram innebär även fler kvinnliga sökanden. Enligt TYA:s årliga Skolledarenkät är var fjärde transportelev tjej medan tolv svenska skolor redovisar minst 40 procent tjejer i årskurs två. Med en omfattande personalbrist inom yrkesföraryrket är det glädjande att fler tjejer vill bli lastbilsförare, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Utan transporter stannar samhället. Transporter säkerställer leveranser till butiker, företag och privatpersoner. Transportnäringen är i stort behov av personal och de närmaste tio åren behöver cirka 50 000 nya förare att behöva anställas. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnds (TYA) årliga Skolledarenkät visar att fler tjejer söker till transportinriktningen på gymnasiets fordons- och transportprogram.

– Det är en omfattande personalbrist inom hela transportnäringen, men framförallt på yrkesförarsidan. Därför är det glädjande att fler tjejer söker sig till yrket så att vi dels får en större representation av den andra halvan av befolkningen, dels kan komma ett steg närmare att lösa kompetensförsörjningsfrågan, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Fakta:

  • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har släppt sin årliga Skolledarenkät för 2018/2019
  • 74 av 87 gymnasieskolor som bedriver transportutbildning har besvarat enkäten.
  • Enkäten visar att fler tjejer vill bli lastbilsförare. 418 av totalt 1 882 antagna till transportinriktningen i årskurs 2 är tjejer, det är 23,6 procent – nästan var fjärde elev. 2014 var antalet tjejer i andra årskursen runt 16 procent.