Viktiga transportpolitiska åtgärder i budgetförslag

tisdag 11 december

Transportföretagen välkomnar flera förslag i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation som ser ut att gå igenom i omröstningen i riksdagen. Bland annat föreslås att överindexeringen av drivmedelsskatterna tas bort och att skatten på drivmedel istället ska följa konsumentprisindex.

Det ger en lägre höjningstakt av energiskatterna på bensin och diesel. Höjningen av drivmedelsskatterna beräknas i så fall bli 17 öre per liter bensin och 12 öre per liter för diesel - inklusive moms. 

”Detta är positivt, trafiken är massivt överbeskattad på landsbygden och de kraftiga höjningar som har skett automatiskt utan någon form av beslut i riksdagen under senare år har provocerat många”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

Likaså välkomnas att Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår att flygskatten tas bort.

”En nationell flygskatt är och förblir symbolpolitik med marginell betydelse för utsläppen. Skatten drabbar ett avlångt land som Sverige där flyget är helt nödvändigt för näringslivet och för vår egen tillgänglighet både inom och utanför landet. Allt EU-flyg, det vill säga även svenskt inrikesflyg ingår redan i handeln med utsläppsrätter inom EU. Dessutom startar nu ICAOs CORSIA-system efter årsskiftet för att hantera flygets internationella koldioxidutsläpp genom att flygbolagen måste börja övervaka, rapportera och verifiera sina utsläpp. Vad Sverige behöver göra är att satsa på åtgärder som ger verklig klimatnytta som till exempel att stötta produktionen av bioflygbränsle och vara med och utveckla klimatsmartare teknik som kan exporteras över hela världen" säger Ulf Perbo. 

Däremot beklagar Transportföretagen att Moderaterna och Kristdemokraterna inte föreslår att skatten på elektricitet för busstrafik tas bort såsom Centepartiet föreslagit i sin budgetmotion. El som används till järnväg, pendeltåg, tunnelbana och spårvagn är skattebefriad, men inte el som används till elbussar. Det är inte logiskt.

”För att påskynda introduktionen av eldrivna bussar i kollektivtrafiken är det självklart att busstrafiken ska ha samma skatt som tågtrafiken, det vill säga ingen skatt på elen", säger Ulf Perbo. 

För att minska utsläppen från transportsektorn behövs det innovationer och ny teknik.

”Vi ska jaga utsläppen, inte transporterna. Det behövs en nationell strategi för elektrifiering av transportsektorn på bred front”, avslutar Ulf Perbo.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se