Kammarrätten upphäver kör- och vilotidsdom

tisdag 20 november

Kammarrätten har upphävt Förvaltningsrättens dom och Transportstyrelsens beslut gällande sanktionsavgift i ett kör- och vilotidsfall.

En förare anställd vid ett åkeri hade glömt sätta i sitt förarkort. Han hade inte informerat bolaget om detta då bilen bemannades. Åkeriet hävdade att det var uteslutet att föraren skulle sakna kännedom om kör- och vilotidsförordningen. Till detta hör att föraren även ska ha gjort ett antal överträdelser vid tidigare tillfällen.

För att en arbetsgivare ska undgå sanktionsavgift måste arbetsgivarens åtgärder för att förhindra överträdelser vara seriösa och ändamålsenliga.  I det här fallet hade föraren gått YKB-utbildning om Kör- och vilotider.

Dessutom hade föraren fått en genomgång av regelverket i samband med att han gjort överträdelser vid tidigare tillfällen. Handlingar hade även lämnats in om att man haft andra genomgångar med föraren. I det aktuella fallet hade föraren fått en arbetsrättslig varning för överträdelsen.

Kammarrätten anser att företaget i det aktuella fallet har vidtagit åtgärder för att undvika överträdelser och upphävt Förvaltningsrättens dom och Transportstyrelsens beslut gällande sanktionsavgift.