Nya regler för att få köra tung trafik i Tyskland från den 1 januari 2015

fredag 19 december

Tyskland har på väldigt kort varsel lagstiftat om minimilön på 8,50 € per timme för alla chaufförer som kör gods- eller persontransporter beträffande linjetrafik, beställningstrafik, cabotage trafik, internationell trafik som kör i, till, från eller genom Tyskland.

Informationen hittills från de tyska myndigheterna har och är väldigt bristfällig.

Det vi vet idag är att företag som kör i, till, från eller genom Tyskland måste skicka in en anmälan till Bundesfinanzdirektion West i Köln med följande information:

  • Efternamn, förnamn och födelsedata på den anställde chauffören

  • Start och beräknad varaktighet på tyskt territorium

  • Adress där alla uppgifter dokumenteras (troligtvis företagets bolagsregistreringsadress)

  • Ett brev på tyska som garanterar att man som bolag försäkrar tyska myndigheter att de anställda chaufförerna har fått den dedikerade minimilönen på 8,50 € per timme utbetald.

Denna anmälan måste göras skriftligt på tyska. Anmälan kan innehålla enskilda eller helst alla transporter för de kommande 6 månaderna.

Företag måste efter anmälan, lagra information om start, slut och omloppskörningar på tyskt territorium för varje chaufför senast 7 dagar efter senaste körningen är genomförd. Dessa uppgifter måste sparas minst 2 år för eventuella kontroller.

Det finns två hemsidor som de tyska myndigheterna hänvisar till med telefonnummer. I dagsläget finns ingen ytterligare information men de kommer med alla sannolikhet öka informationsbasen dag för dag. Speciellt tullens sida på engelska som utlovat mer information.

Arbetsmarknadsdepartementet (bara tyska)

Tyska tullen (engelska)