Om Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett förbund inom Transportföretagen. Vi organiserar arbetsgivare inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen. I dag har vi drygt 7.300 anslutna företag med totalt ca 79.000 anställda.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna. Vidare bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstol. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

BA ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp samt ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Genom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv har vi goda möjligheter att verka för att förbättra villkoren för transportnäringen.

BA och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm samt åtta regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, avses såväl förbundet som servicebolaget Biltrafikens Arbetsgivareförbund BA Konsult AB.

Om Förbundet:

Biltrafikens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Biltrafikens Arbetsgivareförbund BA Konsult AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister,  informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.