Arbetsmiljöverkets föreskrifter

För att skapa en överskådlighet över vilka områden som föreskrifterna berör finns en regelstruktur där föreskrifterna är inordnade i olika sakområden. Merparten av föreskrifterna berör arbetsgivare, vissa föreskrifter berör i första hand tillverkare, importörer, distributörer, leverantörer. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen, antingen i form av fysiska dokument eller elektroniskt tillgängligt, åtkomligt för alla på företaget.

För att kunna läsa innehållet behöver du vara medlem och inloggad.