Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljöarbetet organiseras och genomförs på ett systematiskt och fortlöpande för att upprätthålla sunda och säkra förhållanden på arbetsstället. Föreskriften AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av "styr-dokument" på samma sätt som ISO-systemen och anvisar lämpliga arbetssätt och

Det ska ingå som en naturlig del i verksamheten och därmed som en del av företagets chefers ordinarie linjeansvar.

Några grundläggande moment som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är planera, undersöka, riskbedöma, åtgärda, handlingsplanera och följa upp regelbundet.

I detta avsnitt hittar du information om vad som behöver göras, vem som ansvarar för att utföra detta, vilka dokumentationskrav som finns och var du hittar reglerna.