Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö tar sikte på att förebygga risker för ohälsosam arbetsbelastning och att kränkande särbehandling inte ska förekomma på arbetsplatsen.

 För att ta del av informationen behöver du vara medlem och logga in.