Sanktionsavgifter kostar

Arbetsmiljöverket har sedan 2014 haft möjlighet att utfärda sanktionsavgift vid överträdelse av vissa regler i föreskrifterna. Eftersom det är frågan om "administrativa brister" i form av exempelvis saknad besiktning eller tillstånd så är det onödiga pengar som dessutom döms ut utan föreläggande och prövning i förvaltningsrätten. Här finns en sammanställning av de sanktionsavgifter som utdömts mest under perioden 2014-2017. Kontakta oss för rådgivning innan detta inträffar !

 

Antal

Belopp

AFS / lagrum

1424

81 061 099 kr

Summa utdömda sanktionsavgifter 2014-2017

701

45 231 000 kr

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)

142

15 346 000 kr

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)

221

8 395 500 kr

Användning av truckar (AFS 2006:5)

78

3 977 000 kr

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

156

2 483 000 kr

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3),
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

36

1 658 000 kr

Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)

8

1 164 000 kr

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)

10

998 000 kr

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

47

785 000 kr

Ställningar (AFS 2013:4)

6

548 000 kr

Anmälningsskyldighet (utstationering), Antal sysselsatta, ej lämnat uppgift Arbetstidslagen

1

208 000 kr

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1)

12

166 000 kr

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)

4

40 000 kr

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)