Information om GDPR

Dataskyddsförordningen ska tillämpas från den 25 maj 2018. Den ersätter då personuppgiftslagen, PUL. Dataskyddsförordningen ställer högre krav på företag att skydda personuppgifter och ger ökade rättigheter för individer.

Information om GDPRSom företagare behöver du därför förbereda dig så att din organisation uppfyller de nya kraven. De nya reglerna medför ett behov av att se över organisationens behandling av personuppgifter exempelvis i relation till anställda, rutiner, IT-system m m. Notera att vissa delar av förordningen kommer preciseras i nationell lag, den så kallade Dataskyddslagen som kommer att antas under våren 2018.

Informationmaterial för dig som vill förbereda ditt företag och fördjupa dig i ämnet:

Datainspektionen är ansvarig myndighet och har publicerat riktlinjer, informationsmaterial och checklistor för hur vissa regler ska tillämpas. Riktlinjerna är framarbetade av den så kallade artikel 29-gruppen som består av dataskyddsmyndigheter från hela EU.

Läs mer på datainspektionen.se

Svenskt Näringsliv har tagit fram en  skrift som övergripande beskriver integritetsskydd och ger en introduktion till dataskyddsförordningen:

Företagen och dataskyddsförordningen - nya regler för hantering av personuppgifter