Vad gäller under sjukperioden dag 15 och framåt

Från och med dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. För tjänstemän fyller arbetsgivaren också ut med viss del sjuklön.

​I det här avsnittet kan du läsa mer om vad som händer under en längre sjukperiod.