Europeiska företagsråd (EWC)

Lagen om europeiska företagsråd som bygger på ett EG-direktiv innebär att företagsråd ska inrättas i visa företag för att ge arbetstagare rätt till gränsöverskridande information och samråd.

Syftet är att tillförsäkra arbetstagarnas insynsmöjligheter i företag som bedriver verksamhet i flera länder. Lagen gäller för företag eller grupper av företag med minst 1 000 anställda inom EES-området. Av de anställda måste dessutom minst 150 finnas i vardera av två EES-länder.

Hur bildas ett företagsråd?

Bland arbetstagarna formeras en särskild förhandlingsdelegation som har till uppgift att tillsammans med företaget eller gruppen av företag förhandla fram ett avtal om företagsråd. En sådan förhandlingsdelegation ska utses på begäran av minst 100 anställda eller deras representanter i minst två länder. Initiativet kan också komma från företaget. De svenska ledamöterna i förhandlingsdelegationen utses av de kollektivavtalsbundna lokala facken. Om kollektivavtal saknas utses ledamöterna av den fackliga organisation som har flest medlemmar vid företaget eller företagsgruppen.