Föräldraledighet

De anställda har rätt till föräldraledighet i flera situationer. Rätten till ledighet följer av Föräldraledighetslagen.

Rätten till ledighet är i flera fall kopplad till att den anställde får föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Till exempel har arbetstagaren rätt till hel ledighet när hel föräldrapenning utges. Ett annat exempel är rätten att vara ledig med sjukt barn (vabba) när den anställde får tillfällig föräldrapenning.

Det finns även en rätt att vara ledig utan någon form av ersättning från Försäkringskassan. Ett exempel på detta är möjligheten att förkorta arbetsdagen med högst en fjärdedel av arbetstiden.

Läs mer om de olika ledighetstyperna till vänster under avsnittet Ledighetsformer och föräldrapenning.  Reglerna för att vabba hittar du i avsnittet VAB

Föräldrapenning - nya tidsgränser

Från den 1 januari 2014 gäller ändrade tidsgränser för när en förälder kan få föräldrapenning från Försäkringskassan. Detta kan i sin tur påverka den anställdes rätt att vara ledig från arbetet. Observera att de nya reglerna om föräldrapenning endast gäller barn födda efter den 1 januari 2014. För barn födda före denna tidpunkt gäller tidigare regler oförändrade.

Den föräldralediga måste ta hand om barnet

Ett allmänt villkor för en förälders rätt till ledighet är att föräldern faktiskt tar hand om barnet under den aktuella perioden. Om ledigheten används för annat ändamål är detta i strid mot anställningsavtalet.