Whistleblowing

Begreppet visselblåsare används vanligtvis om en person inom en organisation, t.ex. ett företag eller en myndighet, som rapporterar eller slår larm om någon typ av missförhållanden inom organisationen.

​Begreppet kommer ursprungligen från engelska poliser som, för att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet om pågående brott, en gång i tiden använde sig av visselpipor.

Ny lag om skydd mot repressalier mot visselblåsare

Den 1 januari 2017 träder en ny lag om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i kraft. Läs mer i avsnittet om detta, som du finner nedan.