Uppsägning pga personliga skäl

Om skälet till uppsägning beror på den anställde personligen, dennes beteende eller sätt att sköta sitt arbete, kallas det uppsägning på grund av personliga förhållanden. Exempel kan vara samarbetsproblem, misskötsamhet eller att den anställde inte klarar av sitt arbete.

Saklig grund

För att uppsägning ska vara tillåten måste det finnas så kallad "saklig grund". Lagen ger ingen definition av begreppet. Det är ofta svårt att veta om du har "saklig grund". Det är dessutom alltid du som arbets­givare som måste kunna bevisa vad som har hänt. En felaktig uppsägning kan göra att du får betala höga skadestånd. Ring därför ditt förbund för rådgivning före uppsägningen verkställs.

En viktig del i bedömningen om saklig grund finns, är att du före uppsägningen måste försöka få den anställde att förstå vad problemet är och vad den anställde kan göra för att komma till rätta med problemet. Det är viktigt att göra detta inte bara genom tillrättavisande åtgärder - till exempel tillsägelser - utan också genom de stödjande åtgärder som kan vara nödvändiga - till exempel en handlingsplan.

Sjukdom, till exempel alkoholism, utgör normalt inte grund för uppsägning. Särskilda åtgärder bör tas i dessa fall. Läs mer i avsnittet om sjukdom och rehabilitering.

Omplacering

Före uppsägning måste du också alltid undersöka om det går att undvika uppsägning genom att i stället omplacera den anställde. Det finns inte saklig grund för uppsägning om du inte undersökt omplaceringsmöjligheterna. Eventuella oklarheter går ut över dig som arbetsgivare. 

I praktiken

Som nämnts ovan är det viktigt att du innan uppsägningen funderar noga på om du har saklig grund för uppsägningen. Tala gärna med ditt arbetsgivarförbund. När du väl anser dig ha saklig grund och ska verkställa uppsägningen gäller det att göra det på rätt sätt. Nedan hittar du några punkter som kan hjälpa dig på vägen. Varje punkt motsvarar ett dokument som du hittar till vänster:

Saklig grund

 • Agera snabbt - tänk på tvåmånadersfristen

 • Undersök möjligheten till omplacering

 • Checklista

 • Typiska situationer

Formalia med mera

 • Underrätta den anställde och varsla dennes fack

 • Eventuell överläggning 

 • Avstängning

 • Beräkna uppsägningstiden

 • Lämna uppsägningsbesked

 • Regler under uppsägningstiden

 • Arbetsgivarintyg

 • Felaktig uppsägning - vad händer då?