Chefs- och ledarskapsutbildning

En plattform för ett fungerande ledarskap

Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet.Utbildningen genomförs i tre steg.

Vi utgår från konkreta vardagliga exempel med träning, grupparbeten och bikupor. Vi förmedlar också - insprängt i träningen - kunskap om vilka lagar och regler som främst reglerar samspelet mellan chef och medarbetare (framförallt då lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen) och hur dessa kan vara ett stöd i chef- och ledarskapet.

I kursavgiften ingår dokumentation, samtliga måltider och logi.

Plats: Åkeshofs Slott, Bromma

Mer information om nästa kurstillfälle våren 2018

 

Deltagarna vid Transportföretagens ledarskapsutbildning på Åkeshofs slott i Bromma

Några kommentarer från kursen:

 ”Jag har lärt mig hur långt man kommer med att vara psykologisk och taktisk som chef."

"Jag har utvecklats och känner att jag fått bättre insikter om mig själv som chef."

"Det var mycket värdefullt och givande med utbildningens grupputveckling och sammansättning.”