Våra kurser

Transportföretagen och förbunden anordnar kurser och seminarier inom främst arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och ledarskap.

 • Arbetsrättslig grundkurs
  Kurs för dig som vill veta mer om arbetsrättens grunder och de viktigaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Genomgången omfattar bl.a. ingående och avslut av anställning, förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och lagstiftningen rörande semester och sjukfrånvaro.
 • Bussbranschavtalets arbetstidsbestämmelser
  Arbetstidsbestämmelserna är många gånger komplicerade att tillämpa. Denna kurs belyser reglerna mer ingående och ger konkreta exempel på hur man bäst tillämpar dessa i olika former av trafikuppdrag.
 • Chefen i hetluften
  Lär dig att bli skickligare på hantera och lösa olika konfliktsituationer. Under utbildningsdagarna varvas praktiska tips med interaktiva övningar för att ge dig en verktygslåda med hanteringsmetoder att använda vid en konflikt.
 • Frukostseminarium: FLYG-innovation
  Svenska Flygbranschen, ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, och Innovair som är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg, bjuder in till ett frukostseminarium om Flyg-innovation.
 • Förhandlingsteknik
  Förhandlingsteknik är en viktig kunskap för medarbetare i våra medlemsföretag som kommer i kontakt med bland annat fackliga förhandlingar och tvisteförhandlingar.

  Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om förhandlingsteknik.
 • Lag och avtalskurs, Sjöfartens Arbetsgivareförbund
  Lag och avtalskurs
  10-11 september på Hjortvikens Konferens utanför Göteborg.
 • Ledarskap i förändring – är du redo?
  Vi erbjuder en ledarskapsutbildning för dig som arbetat som mellanchef och ledare sedan en tid. Syftet med utbildningen är att ge dig verktygen för att utveckla såväl ditt ledarskap som ditt affärsmannaskap.
 • Löneadministration, Biltrafikens Arbetsgivareförbund
  Specialinriktad kurs för Biltrafikens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar transportavtalet (åkeri och terminal) och Miljöarbetaravtalet. Observera att kursen inte behandlar Tjänstemannaavtalet.
 • Nya Stimulans, Sveriges Hamnar
  Stimulans är en kurs som riktar till produktions- mellan- och driftschefer.
 • Nätverksträff för personalchefer, Sveriges Hamnar
  Förbundet bjuder in till nätverksträff för personalchefer i branschen. Syftet med nätverket är att deltagarna ges möjlighet utbyta värdefulla erfarenheter från olika hamnar, knyta nya kontakter samtidigt som förbundet informerar om nyheter för branschen.
 • Praktisk Arbetsrätt, Bevakning- och säkerhetsavtalet
  Specialinriktad kurs för Säkerhetsföretagens medlemsföretag som tillämpar Bevaknings- och säkerhetsavtalet.
 • Praktisk Arbetsrätt, Bussbranschavtalet
  Specialinriktad kurs för medlemsföretag som tillämpar Bussbranschavtalet. Observera att kursen inte behandlar Tjänstemannaavtalet.
 • Praktisk Arbetsrätt, Motorbranschavtalet
  Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet.
  Kursen behandlar de viktigaste lagarna på arbetsrättens område samt de väsentligaste bestämmelserna i Motorbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet.
 • Praktisk Arbetsrätt, Transportavtalet
  Specialinriktad kurs för Biltrafikens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Transportavtalet (åkeri och terminal) och Miljöarbetareavtalet.
 • Praktiskt Arbetsmiljöansvar
  Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Detta medför att du som chef på företaget har en skyldighet att känna till vad som gäller, inte minst inom arbetsmiljöområdet.
 • Stora hamndagen 2019
  Stora Hamndagen har i år temat ”Runt hamnen.” Vi hör från de många olika aktörer som på olika sätt använder hamnen, från redare till varuägare. Hur ser de på hamnens tjänster och vad kan vi lära av dem?
 • Transportföretagen avtalskurs Motorbranschavtalet
  Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet.