Våra kurser

Transportföretagen och förbunden anordnar kurser och seminarier inom främst arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och ledarskap.

 • Förhandlingsteknik
  Förhandlingsteknik är en viktig kunskap för medarbetare i våra medlemsföretag som kommer i kontakt med bland annat fackliga förhandlingar och tvisteförhandlingar.

  Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om förhandlingsteknik.
 • Grundläggande Löneadministration, MAF
  Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet samt Tjänstemannaavtalet.

  Kursen behandlar olika lönebestämmelser samt lagregler som är väsentliga för det löneadministrativa arbetet. Stor vikt läggs vid sjuk- och semesterlöneberäkning liksom vid beräkning av ersättning för över-, mer- och restid.
 • Informationsträff i aktuella arbetsgivarfrågor
  Transportföretagen och förbunden bjuder in till Informationsträff i aktuella arbetsgivarfrågor
 • Konflikthantering
  Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss.
  Allt från att kunden/medarbetaren eller att jag har haft en annan uppfattning om en service/transport/utförande av uppgiften.
 • Lag och avtal, löneadministration, Sveriges Hamnar
  Specialinriktad kurs för Sveriges Hamnars medlemsföretag, med inriktning på löneadministrativa frågor. Målgruppen är personalhandläggare och löneadministratörer.
 • Löneadministration, BA
  Specialinriktad kurs för Biltrafikens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar transportavtalet (åkeri och terminal) och Miljöarbetaravtalet. Observera att kursen inte behandlar Tjänstemannaavtalet.
 • Navigera rätt - redovisningsutbildning med fokus på hamnanläggningar
  En specialanpassad utbildning för Sveriges Hamnars medlemsföretag, med inriktning på väsentliga redovisningsfrågor inom branschen. Syftet är även att etablera ett nätverk för ekonomer inom Sveriges Hamnar för fortsatt erfarenhetsutbyte.

  Målgruppen är ekonomichefer, redovisningschefer, redovisningsekonomer och controllers.
 • Ny som ledare
  En kurs för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap som är anpassad för den moderna transportbranschen.
 • Nya Stimulans, Sveriges Hamnar
  Nya Stimulans är en kurs som riktar till produktions- mellan- och driftschefer.
 • Personalchefskonferens, Sveriges Hamnar
  Konferensen behandlar avtals- förhandlings- och arbetsrättsliga frågor och riktar sig till personalchefer och andra personer med liknande befattning och arbetsuppgifter.
 • Praktisk arbetsrätt, BA
  Specialinriktad kurs för Biltrafikens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Transportavtalet (åkeri och terminal). Miljöarbetaravtalet.
 • Praktisk arbetsrätt, MAF
  Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet.
  Kursen behandlar de viktigaste lagarna på arbetsrättens område samt de väsentligaste bestämmelserna i Motorbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet.
 • Praktisk arbetsrätt, Sveriges Bussföretag
  Specialinriktad kurs för medlemsföretag som tillämpar Bussbranschavtalet. Observera att kursen inte behandlar Tjänstemannaavtalet.
 • Praktiskt Arbetsmiljöansvar
  Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Detta medför att du som chef på företaget har en skyldighet att känna till vad som gäller, inte minst inom arbetsmiljöområdet.