Arbetsmiljöfrågor är arbetsgivarens ansvar

En bra arbetsmiljö påverkar hälsotalen i positiv riktning och är en av förutsättningarna för kostnadseffektivitet, lönsamhet och nöjda medarbetare.

Våra arbetsmiljöexperter kan bland annat ge dig

  • Rådgivning och vägledning om aktuella arbetsmiljöregler
  • Stöd i kontakten med myndigheter
  • Utbildningar i arbetsmiljö

 

På ditt förbunds hemsida under "Arbetsmiljö" hittar  du vägledning om vad det systematiska arbetsmiljöarbetet ska innehålla och hur man kan genomföra detta.

Här finns också mallar för dokumentation, hur man genomför riskbedömning, checklistor med mera.

Till förbundens hemsidor