Vi söker Näringspolitisk expert med fokus på godstransportfrågor

Vill du utreda, påverka och delta i debatten? Är du kunnig och nyfiken? Vi söker dig som kan analysera samhällsutvecklingen och argumentera för politiska beslut.

Vad vi erbjuder dig

På Transportföretagens näringspolitiska avdelning arbetar vi med opinionsbildning. Vi tror på den svenska modellen och är stolta över den roll vi spelar som en av arbetsmarknadens parter. Vi vill bidra till utvecklandet av den svenska transportsektorn. Både ur ett samhällsekonomiskt- och ett hållbarhetsperspektiv.

Vi arbetar med att främja våra medlemsföretags bästa och bevakar och driver frågor av vikt för den svenska transportbranschen. Regelverk, näringspolitiska konsekvenser och arbetsmarknadens villkor är några exempel på frågor vid lägger stor vikt vid.

Den aktuella tjänsten fokuserar på lastbilstrafikens branschfrågor, exempelvis kör- och vilotider, kilometerskatt, cabotage m.m. Du kommer fungera som näringspolitisk expert och arbeta med både utredning, strategi och kommunikation. Genom att utföra omvärldsanalys, bearbeta statistik och ta fram faktaunderlag kommer du ansvara för ett sakligt och professionellt påverkansarbete gentemot politiker, myndigheter och andra intresseorganisationer.

Genom personliga möten, remissvar, debattartiklar och närvaro i redaktionella och sociala medier uppmärksammar du de frågor som är viktiga för branschen och fungerar som en viktig brygga mellan medlemsföretagen och det övriga samhället.

Vad du erbjuder oss

Du bör ha en akademisk examen inom exempelvis nationalekonomi, statistik eller statsvetenskap och ha minst 5 års erfarenhet från liknande arbete. Erfarenhet/kunskap om lastbilsverksamhet är meriterande.

Du kan utföra utredningsarbete, samla in och analysera stora mängder information och snabbt omvandla detta till underlag för opinionsbildning. Du är intresserad av, och har en förståelse för, samhället och en förmåga att prioritera vilka frågor som är av störst vikt för branschen och våra medlemmar.

Du kan formulera dig väl och har förmågan att argumentera i både tal och skrift. Du kan arbeta på både svenska och engelska.

Du arbetar självständigt men uppskattar att bidra till en grupp där vi hjälper varandra och drar nytta av varandras kompetenser. Du trivs med att samarbeta tätt med våra medlemsföretag.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars till rekrytering@transportforetagen.se.

För mer information om tjänsten Ulf Perbo, Näringspolitisk chef 070 610 71 27.

Om Transportföretagen

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna. Vårt arbete tar sin utgångspunkt i våra medlemsföretags utmaningar som arbetsgivare. I våra åtta förbund finns drygt 10 500 medlemsföretag med tillsammans ca 194 000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.