Säkerhetsföretagen

Säkerhetsföretagen – ett nytt förbund inom Transportföretagen

 

logotype säkerhetsföretagen

 

Den 11 januari 2017 bildades formellt det nya förbundet Säkerhetsföretagen, Transportföretagens nionde förbund. Säkerhetsföretagen är ett fristående förbund inom Transportföretagen som samlar hela säkerhetsbranschen. Det nya förbundet Säkerhetsföretagen har redan fått in många medlemsansökningar men det är viktigt att fler företag ansluter. Säkerhetsföretagen kommer, som vi i tidigare utskick informerat om, att driva både bransch- och arbetsgivarfrågor.

Säkerhetsföretagen har tillgång till Transportföretagens kompetens inom förhandling, arbetsrätt, arbetsmiljö, näringspolitik, m.m. I detta ingår även tillgång till Transportföretagens regionala organisation. Vi har kontor på följande orter: Umeå, Sundsvall, Falun, Stockholm, Örebro, Växjö, Göteborg och Malmö. Almega Tjänsteförbunden är fortfarande kollektivavtalspart i Bevaknings- och säkerhetsavtalet respektive Tjänstemannaavtalet.

Det pågår intensiva diskussioner med Almega och Svenskt Näringsliv för att bestämma när och hur Säkerhetsföretagen (inom Transportföretagen) ska ta över från Almega som avtalspart i avtalen. Fram till vi enats om ett datum för när vi tar över är det till Almega Tjänsteförbunden som ni ska vända er när det gäller rådgivning och förhandlingshjälp. Så snart Säkerhetsföretagen (inom Transportföretagen) är avtalspart kommer vi att kunna ge våra medlemsföretag en heltäckande service i både arbetsgivare- och branschfrågor.

Vi kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade om läget avseende kollektivavtalen via direktmail och på vår webb. 

I arbetsgivarfrågor kommer Säkerhetsföretagen företrädas av Ulrika Egervall, förhandlingschef och i branschfrågor av Li Jansson, branschchef. Li tillträder den 1 april och fram till dess kommer Ulrika vara kontaktperson även i branschfrågorna. Till hjälp i arbetsgivarfrågor som till exempel centrala förhandlingar har förbundet tillgång till två arbetsrättsjurister/centrala förhandlare; Linn Sidén och Johan Nohall. Båda två placerade på Transportföretagens huvudkontor i Stockholm.

Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Förbundet kommer att bli medlem i Svenskt Näringsliv. Formellt beviljas medlemskap inom Svenskt Näringsliv på ordinarie styrelsemöte den 23 februari 2017.

Avgifter

Avgifterna i det nya förbundet kommer att vara desamma som nu gäller i Almega Tjänsteförbunden. Det nya förbundet kommer inte att debitera några avgifter så länge medlemskapet i Almega Tjänsteförbunden kvarstår, d v s inga dubbla medlemsavgifter kommer tas ut.

Utträde ur Almega/uppsägning av medlemskap

Vi vill påminna er som ännu inte begärt utträde ur Almega att omgående göra så samtidigt som ni begär inträde i Säkerhetsföretagen.

Utträden skickas till Almega Tjänsteförbunden, via e-post till yvonne.karlsson@almega.se eller via post till Almega Tjänsteförbunden, Box 555 45, 102 04  Stockholm. Det räcker dock att skicka uppsägning via e-post.

Uppsägningshandlingen ska innehålla företagsnamn och organisationsnummer och skall göras av behörig firmatecknare. Det finns ingen formell uppsägningsblankett hos Almega utan detta räcker.

Inträde i Säkerhetsföretagen/ansökan om medlemskap

Ansökning om inträde och medlemskap i Säkerhetsföretagen kan ske per e-post till

medlem@transportforetagen.se

alternativt till Transportföretagen, Medlemsavdelningen, Box 5384, 102 49 Stockholm.

Det är viktigt att uppge önskat inträdesdatum samt att ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Vi rekommenderar att inträdesdatum är samma datum som ni skickar in ansökan om medlemskap. Ansökan om medlemskap hittar du i vänstermenyn.

Har du frågor kring hur du fyller i din ansökan maila medlemsavdelningen på medlem@transportforetagen.se eller ring Therese George på 08-762 71 37 eller Marie-Louise Claesson på 08-762 71 36.

Säkerhetsföretagens styrelse

Säkerhetsföretagens styrelse består till nästa ordinarie stämma den 3 maj 2017, notera detta datum i kalendern mer information kommer att sändas ut, av följande personer:

Joachim Källsholm, Securitas Sverige AB

Erik Kocken Wennerholm, AVARN Security Solutions AB

Conny Söderström, Bevaknings AB Prevendo

Patrik Högberg, Loomis Sverige AB

Anders Lönnebo, Nokas Security AB

Andreas Gyllestrand, Cubsec AB

Torbjörn Fredriksson, Prevent Safety Solutions AB

Robert Svensson, Security Assistance Syd AB

Kalle Boumedienne, Nokas Värdehantering AB

Mattias Dahl, Säkerhetsföretagen (vd)

 

Kontaktpersoner på Transportföretagen och Säkerhetsföretagen

Har du frågor så kontakta någon av nedanstående personer:

Mattias Dahl, vd i Transportföretagen och Säkerhetsföretagen, 070-352 77 08, mattias.dahl@transportforetagen.se

Ulrika Egervall, förhandlingschef, 0730-44 71 35, ulrika.ergervall@transportforetagen.se

Linn Sidén, arbetsrättsjurist/central förhandlare, 0730-44 71 19, linn.siden@transportforetagen.se

Johan Nohall, arbetsrättsjurist/central förhandlare, 0730-44 71 59, johan.nohall@transportfortagen.se

Joachim Källsholm, ordförande i Säkerhetsföretagen, vd på Securitas, 076-125 50 02, joachim.kallsholm@securitas.se

Anders Lönnebo, styrelseledamot i Säkerhetsföretagen, vd på Nokas Security AB, 070-673 45 59, anders.lonnebo@nokas.com