Fakta och statistik om bussbranschen

Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss och omsätter omkring 23 miljarder kronor per år. På de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik. Branschen brukar delas upp i fyra segment: Upphandlad linjetrafik, turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik och skolskjutstrafik. I den upphandlade linjetrafiken domineras branschen av några få mycket stora företag som har närmare 50 procent av Sveriges bussflotta. I övrigt består branschen av ett stort antal mindre företag, ofta familjeägda. De flesta har färre än tio bussar.


Busstrafikens andel av resorna

inom den lokala och regionala kollektivtrafiken 2014

Buss 52,1 %
T-bana 23,0 %
Järnväg 13,8 %
Spårväg 10,4 %
Sjöfart 0,8 %

 


 

Rapporter utkomna från Sveriges Bussföretag 2016


Statistik om Bussbranschen - November 2016

 


Kommersiell linjetrafik 2016
-Sveriges Bussföretags årliga rapport om förutsättningarna för kommersiell linjetrafik

 


Rekryteringsbarometern - Bussbranschens rekryteringsbehov

 

Ny kryssningskaj i Visby - lyft för bussturism

 


Dyr kollektivtrafik riskerar att bli dyrare

 

Allt fler reser med turistbuss

 


Statistik om Bussbranschen - April 2016

 


I bussbranschen finns framtiden och jobben

 Bussar och brandsäkerhet

 

 

Rapprter utkomna från Sveriges Bussföretag under 2015

Svenska folkets resvanor med buss 2014 - Turist- och beställningstrafik

 

 Läge för fler funktionsupphandlingar
Fortsatt motvind för kommersiell linjetrafik