Pressmeddelande: Sveriges Hamnar välkomnar regeringens initiativ i hamnkonflikten – men efterlyser skyndsam process

2017.02.06

Sveriges Hamnar välkomnar regeringens beslut om att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av dagens konfliktregler. Samtidigt önskas en skyndsam process då stora värden står p ...

Senaste nytt