Nytt förbund inom Transportföretagen

Den 11 januari 2017 bildades formellt det nya förbundet Säkerhetsföretagen, Transportföretagens nionde förbund.

Säkerhetsföretagen synliggör och skapar opinion för värdeskapande säkerhetsfrågor för ett tryggare och säkrare Sverige. Vi synliggör och bildar opinion för att säkerhetsfrågor ska finnas på den politiska agendan.

Säkerhetsföretagen strävar efter att föreningens kompetens ska efterfrågas av politiker och beslutsfattare och vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för branschens utveckling och tillväxt.

Genom fokus på såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor skapar vi mervärde för medlemsföretagen och för samhället.