Våra kurser

Transportföretagen och förbunden anordnar kurser och seminarier inom främst arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och ledarskap.

 • Arbetsmiljö för Motorbranschen
  Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänheten ökar ständigt. Detta medför att du som chef på företaget har en skyldighet att känna till vad som gäller, inte minst inom arbetsmiljöområdet.
 • Avtalskurs - Hamn och stuveriavtalet
  Specialinriktad kurs för Sveriges Hamnars medlemsföretag, med inriktning på Hamn och stuveriavtalet. Målgruppen är drift-, produktions- och mellanchefer i hamn- och stuveribolag.
 • Bussbranschavtalets arbetstidsbestämmelser
  Arbetstidsbestämmelserna är många gånger komplicerade att tillämpa. Denna kurs belyser reglerna mer ingånde och ger konkreta exempel på hur man bäst tillämpar dessa i olika former av trafikuppdrag.
 • Chefs och ledarskapsutbildning
  Duktiga och kunniga chefer skapar lönsamma företag. Genom att fokusera mer på HUR-göra och inte så mycket på VAD-göra ökar vi medvetenheten kring det egna chef- och ledarskapet.

  OBS! Denna utbildning genomförs i tre steg under en tremånadersperiod.
 • Förhandlingsteknik
  Förhandlingsteknik är en viktig kunskap för medarbetare i våra medlemsföretag som kommer i kontakt med bland annat fackliga förhandlingar och tvisteförhandlingar.

  Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om förhandlingsteknik.
 • Grundläggande Löneadministration, MAF
  Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet samt Tjänstemannaavtalet.

  Kursen behandlar olika lönebestämmelser samt lagregler som är väsentliga för det löneadministrativa arbetet. Stor vikt läggs vid sjuk- och semesterlöneberäkning liksom vid beräkning av ersättning för över-, mer- och restid.
 • Informationsträff i aktuella arbetsgivarfrågor
  Transportföretagen och förbunden bjuder in till Informationsträff i aktuella arbetsgivarfrågor
 • Konflikthantering
  Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss.

  Allt från att kunden/medarbetaren eller att jag har haft en annan uppfattning om en service/transport/utförande av uppgiften.
 • Ny som ledare
  En kurs för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp. Få ett tydligare och effektivare ledarskap som är anpassad för den moderna transportbranschen.
 • Praktisk arbetsrätt, MAF
  Specialinriktad kurs för Motorbranschens Arbetsgivareförbunds medlemsföretag som tillämpar Motorbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet.
  Kursen behandlar de viktigaste lagarna på arbetsrättens område samt de väsentligaste bestämmelserna i Motorbranschavtalet och Tjänstemannaavtalet.
 • Praktisk arbetsrätt, Sveriges Bussföretag
  Specialinriktad kurs för medlemsföretag som tillämpar Bussbranschavtalet. Observera att kursen inte behandlar Tjänstemannaavtalet.
 • Praktiskt Arbetsmiljöansvar
  Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Detta medför att du som chef på företaget har en skyldighet att känna till vad som gäller, inte minst inom arbetsmiljöområdet.